groovy – Visionmate – En fullservice digital partner

Visma.net med Grails

E-handeln växer snabbt och många företag letar efter lösningar som kan automatisera alla processer så som komplexa finansiella transaktioner och avstå från repetitiv redovisning. Det finns en hel del tillgängliga verktyg på marknaden men bland de mer populära hittar vi i Visma.net Financials. Det är en ekonomilösning som har en flexibel konfiguration och fungerar väl för globala organisationer med krav på multinationell rapportering. I det här inlägget tänkte jag beröra dataflödet i det systemet.

Som backend använder jag den senaste versionen av Grails-framework (3.3.5) och för att göra HTTP-requests kommer jag att arbeta med modern Groovy DSL ”HttpBuilder-NG”. Du kan hitta mer information om Grails-framework på https://grails.org/.

Först behöver vi inkludera rätt library i vårt projekt för att skapa HTTP- requests. Grails använder Gradle som default builder, så lägg bara till en rad för dependencies i filen build.gradle.

compile "io.github.http-builder-ng:http-builder-ng-core:1.0.3"

Jag vill också nämna credentials. I det här fallet krävs företags-ID och access token.

Sedan behöver vi en tjänst som samlar alla actions för att ta emot och skicka data. Denna tjänst bör vara multifunktionell eftersom vi vill återanvända det med olika API-förfrågningar. För att kontrollera alla tillgängliga API:er, besök https://integration.visma.net/API-index/#.

Det finns en del att välja på men idag kommer vi att arbeta med dessa två: inventering (inventory) och bilaga (attachment). I denna artikel strävar vi bara efter att få data, låt oss som exempel kolla hur man hämtar listan över produkter som ditt företag säljer.

def getFromVisma(String target, def params = [:]) {

  String requestUri = "https://integration.visma.net"

  String requestPath= "/API/controller/api/v1"

  def vismaHeaders = [

      'Accept': "application/json",

      'ipp-company-id': "your company id"

      'ipp-application-type': "Visma.net Financials",

      'Authorization': "your own token"

  ]

  def http = configure {

    request.uri = requestUri

    request.uri.path = requestPath + target

    request.uri.query = params

    request.headers = vismaHeaders

  }

  return http.get {

    response.exception { ex ->

      println ex

    }

  }

}

Controller action för anrop kan se ut såhär:

class AnyController {

  VismaConnectService vismaConnectService

  def getFromVisma() {

    String target = '/inventory'

    def vismaData = vismaConnectService.getFromVisma(target)

    vismaData.each { data ->

      if (data.status == "Active") {
        
        // do something //

      }

    }

  }

}

Vår service method innehåller två parametrar: den första är ”target”. När du exempelvis requestar lagerobjekt, ska target vara ”inventering”. Den andra är ”map” som default är tom. Vanligtvis kan du i parametrarna ange alla de servicefält som Visma erbjuder som exempelvis ”lastModifiedDateTime”. Eftersom vi i header angav ”application/json” så är resultatet en lista med JSON-objekt och det ser ut så här:

{

    "inventoryId": 00001,

    "inventoryNumber": "00001",

    "status": "Active/Inactive",

    "type": "",

    "description": "",

    "defaultPrice": 0,

    "pendingCost": 0,

    "currentCost": 0,

    "lastCost": 0,

    "lastModifiedDateTime": "2018-01-01T00:00:00.00",

    "attachments": [

      {

        "name": "attachmentName",

        "id": "attachmentId",

        "revision": 1

      }

    ],

    "attributes": [ ],

}

Ovanstående är ett exempel och du kan ha fler eller färre fält. I det här exemplet markerade jag attachmentName och attachmentId. Vi behöver dessa parametrar för att få bifogade filer. Nu tittar vi på koden nedan:

def getAttachment(String attachmentName, String attachmentId) {

  String requestUri = "https://integration.visma.net"

  String requestPath= "/API/controller/api/v1/attachment"

  def vismaHeaders = [

      'ipp-company-id': "your company id",

      'ipp-application-type': "Visma.net Financials",

      'Authorization': "Bearer your own token"

  ]

  def http = configure {

    request.uri = requestUri

    request.uri.path = requestPath + attachmentId

    request.headers = vismaHeaders

  }

  return http.get {

    Download.toFile(delegate, new File("./attachments/${attachmentName}"))

    response.exception { ex ->

      println ex

    }

  }

}

Den sista koden är väldigt lik den första. Största skillnaden är dock att vi kommer att få en File och inte JSON. Men också istället för en File så kan vi få en TempFile eller en Stream. Det beror lite på ditt egna case och requirements.

Slutsats

Eftersom Visma erbjuder mycket större funktionalitet så är exemplen ovan bara toppen på ett isberget. Men du kan absolut använda ovanstående skeleton för att skapa komplexa lösningar för dina olika affärsuppgifter. Likväl, som visat ovan, kan Groovys kraft kombinerat med Grails flexibilitet med sina många plugins hjälpa dig att arbeta med data på ett mycket snabbt och effektivt sätt.

/ Olek, Javautvecklare på Visionmate

Alla artiklar