Fredrikstad Dyrehospital – Visionmate – En fullservice digital partner

Fredrikstad Dyrehospital

Fredrikstad Dyrehospital är Norges största privatägda djursjukhus och syns bl.a. på TV3 med den populära dokumentärserien VETERINÆRERNE. Förutom att ha en nominerad (Gulllruten) tv-serie så ligger företaget i teknisk framkant och räknas som ett av landets mest avancerade djursjukhus.

Bakgrund

När Fredrikstad Dyrehospital fann oss hade de ett eget behov och en idé om att effektivisera den betungande och regelstyrda dokumenthantering på sin marknad. Djursjukhuset hade sett stora brister när det gäller smidiga och webbaserade system som löser olika processer kring dokumenthantering för veterinärer. Efter en tid av dialoger kom vi fram till att i tät dialog utveckla webbapplikationen VetDesk.

Systemet

Med webbapplikationen VetDesk laddas dokumenten enkelt upp i ett moln, kategoriseras efter ämne och lagras automatiskt i en wiki-liknande miljö. Originaldokumentet förblir som en fristående fil som kan öppnas separat, men hela dokumentet blir också skrivet i html. Den omedelbara fördelen är att en sökning i hela databasen, inklusive text i själva dokumentet, går blixtsnabbt och resultatet visas efter en bråkdel av en sekund.

VetDesk kommer i flera språk och kan användas separat eller som en del i ett journalprogram. Applikationen varnar när det är dags för revideringar vilket gör att databasen alltid har uppdaterade dokument enligt gällande regelverk.

 

 

Tech

  • Java
  • React

Resultatet

VetDesk brukas idag som huvudsaklig dokumenthanterare och som den naturliga kunskapsbanken för Fredrikstad Dyrehospital. Systemet säljs också till andra djursjukhus och används kontinuerligt av flera veterinärer i Norge. Sanimalis®, ledande i Norden kring journalsystem för veterinärer, erbjuder även VetDesk som en del av sitt utbud för tilläggssystem.

 

Alla referenser