Butler Service App – Visionmate – En fullservice digital partner

Butler Service App

Komplett FSM-system bestående av användare, utförare, leverantörer, licenskunder och investerare i en App

Det första Butler bolaget startades 2001 och har idag vuxit till en koncern bestående av 14 bolag som omsätter 350M+ SEK. Butlergruppen är verksamma inom exempelvis fastighetsutveckling, helhetslösningar för restaurang/butik och fastighetsskötsel.Butler har en vana att alltid tänka nytt och såg nu en möjligt att utveckla ett verktyg för att revolutionera området field service management.

CASE

Butler ville ha ett komplett field service management system bestående av användare, utförare, leverantörer, licenskunder och investerare – där alla delar i systemet jobbar tillsammans.

Navet i ekosystemet är en App, Butler Service App, som sammanför utförare med användare, användare med utförare, kvalitetssäkrar, förenklar, genererar erbjudanden och rabatter, skapar tydlighet och effektivitet i alla led – oavsett vem det är i systemet. Att ansluta sig ska vara enkelt, användaren ska kunna ladda ner appen, komma i gång med ett par knapptryck och snabbt upptäcka alla möjligheter för verksamheten. Uppdraget ställde därför höga krav kring user experience och fullstack-utveckling.

 

 

TECH

  • Java
  • React Native

RESULTATET

På Visionmate har vi i tät dialog med Butler utvecklat den kompletta plattformen som kopplar ihop utförare och beställare, allt i en App. I mobilen eller paddan gör beställaren en bokning och får återkoppling och service utförd av kompetenta och kvalitetssäkrade utförare. För utföraren visas aktuella uppdrag och jobb plockas med ett knapptryck utefter behörigheter och schema.

Att beställa och utföra servicetjänster är nu enklare, säkrare och effektivare.

 

Alla referenser