Integritetspolicy – Visionmate – En fullservice digital partner


Vem är personuppgiftsansvarig?
Det är företaget Visionmate AB (”Visionmate”) som är registeransvarig och ansvarar för personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser (EU) nr 2016/679.

Visionmate AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Sverige
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559104-2063
Kontaktperson: Daniel Karlsson
VAT-nummer: SE559104206301

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Visionmate är registerförare och behandlar personuppgifterna för bolagets räkning. Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera tjänster och därigenom för att fullgöra våra avtal. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför bolagets koncern. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster.

Dina rättigheter.
Som EU-medborgare har du rätt att veta vilken data ett företag har om dig och hur den används.

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta
Visionmate, som skickar dig dina personuppgifter via e-post eller brev.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Visionmate behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifterna som har delgivits oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Visionmate med undantag av
följande situationer.
*du har en obetald skuld hos Visionmate, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*om du har gjort ett köp av tjänst sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Visionmate:s legitima intresse. Visionmate fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

  • Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Visionmate begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande
omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Visionmate:s legitima intresse, ska Visionmate begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Visionmate begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
*Om Visionmate inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och vi hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå oss på info@visionmate.se eller 08-410 45 750.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Visionmate behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Dataskydd
Visionmates system är designat för att leva upp till gällande standard för rådande dataskyddsbestämmelser (EU nr 2016/679), så kallat ”privacy by design”.

Säkerhetsåtgärder
Visionmate utför löpande åtgärder för att skydda den persondata som hanteras. I egenskap av
personuppgiftsansvarig ansvarar bolaget för avtal kring datahantering med erforderligt biträde.

Rapporteringsplikt
Visionmate måste rapportera incidenter som rör persondata, som dataintrång, till ansvarig tillsynsmyndighet inom 72 timmar. I vissa fall kan även berörda EU-medborgare informeras.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i
integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.