VetDesk – Visionmate – En fullservice digital partner

VetDesk

VetDesk® är ett dokumenthanteringssystem anpassat för veterinärbranschen. VetDesk är framtaget för att effektivisera den ansträngda och regelstyrda dokumenthanteringen inom veterinäryrket.

Systemet utvecklades i samråd med Fredrikstad Dyrehospital som anses vara det mest tekniskt avancerade djursjukhuset i hela Norge.

VetDesk inkluderar:

  •  – Säker databas med möjlighet att arbeta på distans.
  •  – Avancerad sökning.
  •  – Uppdaterade dokument enligt gällande regelverk.
  •  – Flera språk, välj mellan norska, svenska, engelska och spanska.

För mer information kontakta oss eller gå direkt till produktsidan vetdesk.se

För kunder hos Sanimails

VetDesk går att använda fristående eller som en del av journalprogrammet. I samarbete med Sanimalis AS erbjuder vi därför en webbaserad lösning helt integrerad i Sanimalis gränssnitt. Funktionerna i VetDesk gör systemet till en naturlig del av Sanimalis medicinska journalprogram och blir klinikens främsta källa för kunskap och information.

För mer information kontakta oss eller gå direkt till produktsidan sanimalis.com/vetdesk-integrasjon

Alla produkter